View Single Post
  #38  
Unread 08-15-2018, 10:22 PM
siah463's Avatar
siah463 siah463 is offline
Low Minors
 
Join Date: Feb 2018
Posts: 161
Default

Can't wait to see them march along the Burning Path, not only to see the destination, but to watch the journey as well. (Idk, I tried to say something cool)

Kazunori Yamura & Toju Munkata vs. The Rebellion (Natsu Miyamae & Shimedzu)
Hachigoro Maeda & Haru Kurofuji vs. Sanetomo Shiraishi & Tetsuji Nishimoto
Bairei Yasujiro & Crimson Ghost vs. Helikaon & Hijo del Relampago
Eisaku Hoshino, Masakazu Kaima & Reijiro Hiraki vs. Java, Ninja Shunji & White Samurai
American Panther (American Optimus & Red Panther) & The Incredible Koyama vs. Hyosuke Kokan, Jin Miyamoto & Kansuke Konda
Elemental III, Golden Scorpion, Marihito Masuko & The Awesome Kiyaru vs. MYSTIC Dragon, Sensational Dragon, VENOM & Yoshii Shiomi
Chuichi Sanda, Eiji Hamacho, Gonkuro Kamioka, Murai Enomoto & Tadakuni Toshusai vs. Kinnojo Horri, Matthew Keith, Mitsunari Fugunaga, Taro Shionoya & Tatsuya Toshitala
Kikkawa’s Army (Heihachiro Sakai & Hirokumi Saito) vs. Ieyoshi Shimakage & Ryushi Sato
Atsumori Takemura & Hiroaki Nakasawa vs. Nissho Yuasa & Toshiki Shibanumo
Kikkawa’s Army (Masaaki Okazaki, Tadiyuki Kikkawa & Tasuku Iesada) vs. NEO (Koshiro Ino, Yasuhiko Taira & Yasunobu Masuno)

Last edited by siah463 : 08-15-2018 at 11:41 PM. Reason: typo
Reply With Quote