View Single Post
  #79  
Unread 06-22-2019, 12:32 PM
Hashasheen's Avatar
Hashasheen Hashasheen is offline
All Star
 
Join Date: May 2010
Posts: 2,410
Default

PRO WRESTLING LOVE IN AICHI, The Ienari Theatre (Chubu, Japan), 2016/06/06

1. Kazuhiko Nakao, Keisuke Arashi & Kyuichi Matsumoto vs. Haruhiro Tsumemasa, Shuzo Utagawa & Logan Wolfsbaine
2. Nariaki Hitomi, Nigel Svensson & Pavel Vanzycha vs. Tiger Fuyuki, Kiyotaka & Kuemon Hotta
3. Hirokichi Yoemon, Omezo Shikitei & Gidayu Katou vs. Takeshi Yamanaka, Ieshige Nishio & Yuki Horigoshi
4. Black Terror Unit (Taheiji Konoe & Rokuemon Matsushita) vs. Motoyuki Miyake & Hidekazu Ozawa
5. Black Terror Unit (Funakoshi, Bunrakuken Torii & Nobuharo Yokokawa) vs. Hitomaro Suzuki, Kazuchika Nagai & Masutaro Koyama
6. Special Singles Match: Morimasa Kato vs. Bulldozer Brandon Smith
7. WCG World Tag Team Championship: Kimitada Yanagita & Sotatsu Sarumara vs. OWARI (Azumamaro Kita & Fujio Narahashi) [1st Defence]

PRO WRESTLING LOVE IN SAITAMA, Saitama Sports Field (Kanto, Japan), 2016/06/15

1. Kazuhiko Nakao, Keisuke Arashi & Kyuichi Matsumoto vs. Haruhiro Tsumemasa, Nobuhiko Serizawa & Logan Wolfsbaine
2. Omezo Shikitei & Gidayu Katou vs. Takeshi Yamanaka & Ieshige Nishio
3. Motoyuki Miyake, Hidekazu Ozawa & Hirokichi Yoemon vs. Yuki Horigoshi, Pavel Vanzycha & Nariaki Hitomi
4. OWARI (Azumamaro Kita & Fujio Narahashi) & Nigel Svensson vs. Tiger Fuyuki, Kiyotaka & Kuemon Hotta
5. Black Terror Unit (Nobuharu Yokokawa, Taheiji Konoe & Rokuemon Matsushita) vs. Sotatsu Sarumara, Kazuchika Nagai & Masutaro Koyama
6. BCG World Championship: Bunrakuken Torii (c) vs. Hitomaro Suzuki [6th Defence]
7. WCG World Championship: Funakoshi (c) vs. Kimitada Yanagita [2nd Defence]
Reply With Quote